prawo e-handlu

Written by

Światowe Forum Ekonomiczne zmieni prawo e-handlu?

Bez kategorii| Views: 155

W Davos odbyło się właśnie Światowe Forum Ekonomiczne. Jednym z poruszanych tematów był handel elektroniczny i konieczność zunifikowania przepisów na całym świecie. W obradach brało udział 75 państw Unii Europejskiej oraz 47 innych członków Światowej Organizacji Handlu (WTO).

 

Nowe prawo e-handlu?

Wyjściem do obrad dotyczących handlu elektronicznego było zrozumienie nieustannego rozwoju handlu elektronicznego. Rosnąca chęć i otwartość klientów względem tego rodzaju zakupów powoduje potrzebę uregulowania pewnych aspektów. Największe problemy pojawiają się w sytuacji, kiedy konsument chce nabyć produkt z zagranicy. Różnice w uregulowaniu pewnych aspektów powodują trudności, a niekiedy nawet uniemożliwiają finalizację zakupu.

W wyniku tego dyskusja, jaka miała miejsce w Devos dotyczy w głównej mierze ustalenia jednolitych zasad prawnych, które pozwolą na swobodną wymianę handlową. Podjęcie takich działań pozwoli na dynamiczny wzrost i rozwój sektora handlu elektronicznego.

 

Co zostało ustalone na Światowym Forum Ekonomicznym?

prawo e-handluDyskusja prowadzona przez tak liczną grupę przedstawicieli państw pozwala wierzyć, że planowane zmiany nie będą miały jedynie charakteru czysto teoretycznego. Z pewnością wyjściem do postawienia konkretnych wniosków jest uważna analiza tego, jak wyglądają obecne przepisy dotyczące sprzedaży internetowej. Mowa tu zarówno o regulacjach ogólnopaństwowych, a nawet lokalnych. Skupienie się na największych potrzebach i problemach rynkowych, pozwoli na dokonanie rzetelnej oceny, a docelowo na utworzeniu rozbudowanych i jasno sprecyzowanych ram prawnych.

Najważniejszymi zapowiedziami, jakie zostały ogłoszone w ramach podjętego panelu dyskusyjnego były:

  • Uwzględnienie kwestii dotyczących wymuszonej lokalizacji oraz wymuszonego ujawniania kodu źródłowego
  • Zniesienie opłat celnych związanych z transmisjami elektronicznymi
  • Uregulowanie kwestii związanych z umowami zawieranymi drogą elektroniczną oraz podpisami elektronicznymi
  • Ograniczenie barier uniemożliwiających sprzedaż transgraniczną
  • Zwiększenie zaufania konsumentów do środowiska internetowego
  • Ograniczenie zjawiska spamu

Podjęcie dyskusji i prac związanych z uregulowaniem międzynarodowego prawa ma się zacząć w marcu br. Przystąpienie do procesu negocjacyjnego jest dedykowane wszystkim tym państwom, które wyrażają chęć uczestnictwa.

 

Rynek dostrzega potrzebę zmiany prawa

O tym, że prawo e-handlu musi ulec zmianie świadczą chociażby ostatnie zakazy wydane przez Unię Europejską, odnoszące się do geoblokowania: Nowe prawo UE – zakaz geoblokowania. Zmiany w przepisach pozwoliły na ukrócenie praktyk niektórych sprzedawców, którzy odmawiali sprzedaży lub sztucznie podnosili ceny, dla kupujących z innych krajów.

Potrzebę podjęcia dyskusji w tym temacie dostrzegają również specjaliści z naszego kraju. Niedawno powołana e-Izba Retailers Group ma stanowić wsparcie dla nowych i działających już na tym rynku podmiotów, w różnych obszarach – również prawnych.

Idea podjęcia się uregulowania najważniejszych kwestii związanych z prawem międzynarodowym jest bardzo istotna. Należy wierzyć, że ustalenia jakie zostaną podjęte, znacznie przyczynią się do wyznaczenia wspólnych norm prawnych dla wszystkich – albo chociaż większości państw.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Światowe Forum Ekonomiczne zmieni prawo e-handlu?

czas na przeczytanie: 2 min